• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

WIEŚCI GMINNE NR 3 (72) – MAJ 2017 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 maja 2017 10:15

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 3 (72) - maj 2017 r. WIEŚCI GMINNE

 
ARIMR - WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 kwietnia 2017 14:37

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać się w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. ARIMR
Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.
Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 31 maja 2017 r. Złożenie zmiany do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.
Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku".
Wnioski o przyznanie płatności złożone do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

Godziny przyjmowania wniosków:

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce
(wejście od ul. Farnej)

  • 24 - 28 kwiecień 2017r. 7:30 — 15:30
  • 2 maja 2017r. 7:30 — 15:30
  • 4-15 maja 2017r. 6:30 — 20:00
 
SPRAWOZDANIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 kwietnia 2017 10:11

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE (BIP)

Poprawiony: czwartek, 27 kwietnia 2017 10:34
 
OBWIESZCZENIE - SESJA RADY GMINY 28.04.2017 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 kwietnia 2017 14:24

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

Uprzejmie zawiadamiam, że  zwołuję  XXIII sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 
28 kwietnia 2017 r.
(piątek) na godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie nr 12 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6. Sprawozdanie za 2016 r. :

a) ze  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na  terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce z uwzględnieniem terenu gminy Lelis
b) z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego za 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na  lata 2017-2023
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
c) przyjęcia przez Gminę do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,Priorytet II-Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, działanie 2.3.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

9. Wolne wnioski i zapytania
10. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
11. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

Poprawiony: środa, 19 kwietnia 2017 14:33
 
LGD KURPSIE RAZEM Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 13 kwietnia 2017 09:40

Ogłoszenie Nr: 3/2017 KURPSIE RAZEM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR
(limit dostępnych środków: 1 000 000,00 PLN)

http://www.kurpsierazem.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=399:ogoszenie-nr-32017-rozwoj-dziaalnoci-gospodarczej-&catid=1:aktualnosci&Itemid=40

 

Ogłoszenie Nr: 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
(limit dostępnych środków:  1 190 000,00 PLN)

http://www.kurpsierazem.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=398:ogoszenie-nr-42017-dotyczce-rozpoczcia-dziaalnoci-gospodarczej-&catid=1:aktualnosci&Itemid=40

 
OBWIESZCZENIE 05.04.2017 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 kwietnia 2017 13:41

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

Dotyczy: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP.

GAZ

 

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 05.04.2017 r.

Poprawiony: piątek, 07 kwietnia 2017 13:45
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 164

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80