• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

STYPENDIA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 października 2010 09:58

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów z terenu ośmiu gmin: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki.

Stypendium zostanie przyznane 10 osobom w wysokości 5 000,00zł, na okres pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie i będzie wypłacane przez 10 miesięcy (od października 2010r. do lipca 2011r.) po 500,00zł miesięcznie, na indywidualne konto stypendysty.

Poprawiony: czwartek, 07 października 2010 10:03
Więcej…
 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 października 2010 09:56

LISTA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

1. Magdalena Pajka - zam. Długi Kąt, 07-402 Lelis
2.Iwona Arcichowska - zam. Lelis ul. Szkolna, 07-402 Lelis
3. Joanna Lipka - zam. Płoszyce, 07-402 Lelis
4. Beata Kraska-Romanowska - zam. Długi Kąt, 07-402 Lelis
5. Katarzyna Zyśk - zam. Białobiel ul. Ostrołęcka, 07-402 Lelis
6. Karolina Chorąży - zam. Lelis ul. Słoneczna, 07-402 Lelis
7. Katarzyna Kowalska - zam. Łęg Przedmiejski, 07-402 Lelis
8. Mariusz Stanisław Staniek - zam. Lelis ul. Słoneczna, 07-402 Lelis


Dodano 17 06 2010

 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 października 2010 09:55

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS

LelisUprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy na dzień 28 czerwca 2010r. ( poniedziałek ) na godz. 900 w lokalu Urzędu Gminy Lelis ( sala nr 12 ) z następującym porządkiem obrad:

 

 

1.Otwarcie Sesji
2.Przyjęcie porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Interpelacje i wnioski radnych
5.Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6.Informacje za 2009 rok o :
a) działalności Gminnego Ośrodka Kulturalno - Oświatowego w
Lelisie
b) funkcjonowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie
7.Podjecie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie za 2009r.
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2009r.
d)określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
e)udzielenia pomocy finansowej na likwidacje strat powstałych w wyniku powodzi
f)podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze
g)zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2010
8.Wolne wnioski i zapytania
9.Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Jan Mrozek


Dodano 17 06 2010

Poprawiony: czwartek, 28 października 2010 15:28
 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 października 2010 09:49

Wójt Gminy Lelis - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010

I. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
1) ukończone 18 lat,
2) co najmniej wykształcenie średnie,
3) zamieszkiwanie lub wykonywanie pracy na terenie Gminy Lelis,
4) pełna sprawność fizyczna,
5) umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
6) obowiązkowość,
7) rzetelność,
8) umiejętność organizacji pracy własnej,
9) znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
10) biegła umiejętność obsługi komputera,
11) znajomość terenu gminy.

II. Harmonogram zadań – dyspozycyjność rachmistrzów:
1) 20 czerwca – 31 lipca 2010 r.: szkolenie rachmistrzów,
Czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin poświęcone będzie na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną podczas obchodu i spisu) zakończone egzaminem.
2) 09-23 sierpnia 2010 r.– obchód przedspisowy,
3) 06-07 września 2010 r.- szkolenie uzupełniające odraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,
4) 08 września – 31 października 2010 r. – spis rolny.

Ważna informacja!
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta Gminy jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Poprawiony: czwartek, 07 października 2010 09:54
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 161 162 163 164 następna > ostatnia >>

Strona 164 z 164

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80