• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

OBWIESZCZENIE - SESJA RADY GMINY 23.05.2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 maja 2017 15:20

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie zawiadamiam, że  zwołuję  XXIV sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 23 maja  2017 r. (wtorek) na godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Lelisie  nr 12 z  następującym porządkiem obrad:


1.  Otwarcie Sesji
2.  Przyjęcie porządku obrad
3.  Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy
4.  Interpelacje i wnioski radnych
5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
b) powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Rozbudowa  oczyszczalni ścieków w  Lelisie i budowa  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gmina Lelis” w ramach działania 2.3  Gospodarka  wodno-ściekowa  w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w   tym adaptacja  do  zmian  klimatu Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020

6. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

 

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80