• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

XXV SESJA RADY GMINY LELIS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 czerwca 2017 11:18

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie  zawiadamiam, że  zwołuję  XXV sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 30 czerwca 2017 r. (piątek) na godz. 13:00 w  sali Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie z  następującym porządkiem obrad:


1.  Otwarcie Sesji
2.  Przyjęcie porządku obrad
3.  Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy
4.  Interpelacje i wnioski radnych
5.  Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6.  Przyjęcie  sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu gminy  Lelis za 2016 r.;

a) wystąpienie Wójta
b) przedstawienie opinii przez Komisje Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lelis za rok 2016
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lelis wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za rok  2016

7. Ocena  zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Lelis-podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji ocenie zasobów pomocy społecznej
8. Informacja za  rok 2016 o działalności Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Lelis na lata 2017-2023,
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
c) nadania nazwy ulicy w miejscowości Białobiel,
d) skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie.

10. Wolne wnioski i zapytania,
11. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania,
12. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80